Než nás navštívíte

Motto: Naší prioritou je především stanovení  správné diagnózy Vašeho miláčka a to v rámci diferenciální diagnózy, tak jak ji známe ze seriálu Dr. House

Pohotovost funguje NON STOP i v době, kdy je ordinace zavřena (sobota, státní svátky atd.)

V době kdy voláte a nezvedá Vám nikdo telefon může probíhat náročná operace. Nutno volat opakovaně!!

Bude-li to v našich silách a budeme-li v dosahu, ošetříme Vaše zvíře ať už jste náš klient nebo chodíte na jiné pracoviště

Přijímáme platby v hotovosti i platební kartou. (pouze na pracovišti Brněnská 82)

Veterinární lékaři neprodávají léky. Bez vyšetření zvířete neposkytujeme léky vázané na recept. Výjimkou jsou zvířata dlouhodobě léčená a pravidelně sledovaná (např. kardiaci, epileptici atd.)

Ceny u veterinárních lékařů jsou smluvní. Pokud Vás zajímá orientační cena nějakého úkonu (zvláště chirurgického), navštivte naše pracoviště i se svým zvířetem. Zde Vás seznámíme s předběžnou cenou. Konečná částka se odvíjí od náročnosti zákroku, individuální snášenlivosti anestézie zvířetem, spotřeby materiálu a léčiv. Pokud by měly náklady přesáhnout maximální dohodnutou částku, budeme Vás neprodleně informovat. Proto se nemusíte obávat o přehnané navýšení ceny zákroku. Kalkulaci provedeme až po vyšetření a zvážení zvířete. Tato kalkulace je zdarma.

Z čeho se skládá cena za ošetření?

  1. Úkony

– klinické vyšetření zvířete, přístrojová vyšetření (RTG, USG, vyš. krve), aplikace léčiv, ošetření rány, chir. zákrok

– +/- DPH 21% – většina veterinárních lékařů jsou plátci DPH, tedy 21% z útraty, kterou na veterině necháte, jde do kapsy našemu státu

– v ceně úkonů se odráží vybavení pracoviště přístrojové i personální, náklady na vzdělávání (semináře, odborná literatura), nájem, poplatky profesním a odborným sdružením, pojistné atd.

– příplatky za vyšetření a ošetření mimo standartní otevírací dobu tj. 20:00 – 8:00 (přes týden) a o víkendu a svátcích v době 16:00 – 8:00

  1. Léčiva

– veterinární léčiva spadají do vyšší sazby DPH stejně jako humánní léčiva použitá k léčbě zvířat, protože jejich poskytnutí je vždy spojeno s veterinárním úkonem

  1. Laboratorní vyšetření

– vyšetření krve, histologie, mikroskopické vyšetření

– v případě zaslání vzorku mimo naší kliniku cenu si stanoví daná laboratoř.K tomu se připočtou náklady na poštovné, balné, dopravu apod.

  1. Materiál

– injekční, obvazový, šicí materiál, antiseptika, úklidové prostředky, svoz nebezpečného odpadu, energie a další provozní náklady

Jak snížit náklady na veterinární péči

  1. Výběr zdravého jedince z kvalitního chovu

Koupě zvířete, které netrpí viditelnými vrozenými vadami.  Ideální je, když máte doklad o dobrém zdravotním stavu rodičů (např. dysplazie kyčelních kloubů u psů). Doporučujeme VŽDY uzavřít písemnou kupní smlouvu a to i v případě, kdy se jedná o zvíře bez PP(průkazu původu).

  1. Dobrá péče

– Chov zvířete v odpovídajících podmínkách – týká se všech druhů zvířat, např. U terarijních nezapomeňte na specifické nároky na vlhkost, teplotu, UV B záření. UV zářivku měnit nejdéle po 6 měsících.

– Kvalitní krmení – co je důležité sledovat na složení stravy (granulí) je množství živočišné bílkoviny (v % by tato hodnota měla přesahovat alespoň 60%), hlodavcům a králíkům podávejte seno a kompletní krmné granulované směsi, zrniny a semena pouze nabízejte jen jako doplněk.

  1. Preventivní péče  

– pravidelné odčervení – štěňata do 3 měsíců věku: po 14 dnech, do 6 měsíců věku 1x měsičně následně pak 4x do roka

– pravidelné očkování tj. očkování proti vzteklině (u psů povinné ze zákona), očkování proti virózám:

Pes proti: psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze psů.