Služby

Veterinární klinika poskytuje tyto služby:

Veterinární činnost

Kosmetický salon

Abonentní služba – pojištění pro Vašeho miláčka

Prodejna krmiv a potřeb

 

I. SPECIALIZACE DERMATOLOGIE

Jediné odborné a kvalifikované pracoviště (Ph.D. v oboru dermatologie) v Olomouci a širokém okolí. Publikační činnost a citace prací v odborných časopisech a prestižní celosvětové knize  SMALL ANIMAL DERMATOLOGY (Muller, Kirk) 7. vydání 2013.

                       tel. 602 705 362

 

II. PORADNA VÝŽIVA A PORUCHY CHOVÁNÍ

Poradna – výživa a poruchy chování. Přednášky pro chovatelskou a obornou veřejnosti po celé ČR.

                    tel. 602 705 362

 

III. EXOTICKÁ, DROBNÁ A ZOO ZVÍŘATA

Máme letité zkušenostim se zoozvířaty a exotickými zvířaty (práce v zoo), s drobnými zvířaty (práce s lab. zvířaty na lékařské fakultě).

Odborná kvalifikace : II. atestace v oboru epizootologie, přednášková a publikační čínnost

                    tel. 602 705 362

                  

IV.  ŠKOLKA PRO PSY

Kvalifikované socializační kurzy pro štěata, přednášková činnost o poruchách chování u psů, hlídání pejsků i 24 hod. denně (jediná služba tohoto druhu v ČR).

                 (hlídání pejsků, kurzy pro štěňata)

POZOR ZMĚNA TEL. ČÍSLA

                   tel. 606 590 808

 

 

V.  SOUDNÍ ZNALEC

Soudní znalec v oblasti ekonomiky (oceňování zvířat, stanovení goodwillu veterinární praxe při prodeji.

Soudní znalec v oblasti veterinární medicíny, dermatologický specialista.

                 tel. 602 705 362

 

VI. PORADNA PŘI POŘÍZENÍ SI MAZLÍČKA

Poradna pro správný postup při výběru a  pořízení si pejska, obsah kupní smlouvy, vhodnost výběru plemene individuálně podle situace a požadavků.

                  tel. 602 705 362

 

 

VII. STŘÍHÁNÍ PSŮ A KOČEK

Stříhání a kosmetické úpravy psů a koček

                  tel. 723 670 632

 

VIII. PRAVIDELNÝ POŘAD – ČESKÝ    ROZHLAS OLOMOUC – ZVĚŘINEC

Každý pátek v 10 hod. přímý vstup v rozhlase, kde MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA, dermatologický specialista, odpovídá na dotazy posluchačů k zdravotní problematice vašich miláčků. 

1. Veterinární činnost

Evidence každého zvířete v programu WinVet, což je program, který shromažďuje veškeré informace o zvířeti včetně zdravotního stavu. Program je nastaven na zasílání pozvánek na pravidelné očkování (odčervení) a nabízí fotografické pořízení jak zvířete, tak všech zdravotních a léčebných postupů, včetně kamerového zachycení operačních zákroků.

Laboratoř

provádíme parazitologická, cytologická a biochemická vyšetření odebraného biologického materiálu. Výhodou je rychlost a dostupnost vyšetření. Z tohoto důvodu využívají naší laboratoř i někteří kolegové z terénu. Příklady některých vyšetření:

Serologická vyšetření:

 • diagnostika FeLV a FIV koček (kočičí leukémie a imunodeficience)

Parazitologická vyšetření:

 • koprologické (vyšetření stolice např. na škrkavky, tasemnice, kokcidie, girardie, u plazů bičíkovci a měňavky)
 • seškrab z kůže (demodex-trudník, svrab)
 • krevní nátěr (Hemobartonela koček – parazit červených krvinek způsobující anémii)

Cytologická vyšetření:

 • vaginální cytologie u fen (k určení optimální doby pro krytí)
 • cytologie výtěru zevního zvukovodu pří zánětech (zjištění bakterií nebo kvasinek)
 • otiskové preparáty – např. z nádorů
 • punkce z abscesů, hematomů, mízních uzlin (maligní lymfom)

Biochemická vyšetření:

Bez tohoto vyšetření nelze některé choroby diagnostikovat – např. cukrovka, selhání ledvin a jater, žloutenka různého původu, příčiny některých křečových stavů apod.

Chirurgické zákroky:

 • kostní traumatologie (osteosyntézy, repozice zlomenin)
 • ortopedie (luxace kloubů, náhrada ruptury předního zkříženého vazu v kolenním kloubu tzv. LCC, růstové abnormality předloktí chondrodystrofických plemen),
 • gynekologie (kastrace, ovariohysterektomie při pyometře),
 • porodnictví (císařské řezy),
 • gastroenterologie (torze žaludku, vyjmutí cizích těles ze žaludku a střev),
 • urologie (močové kameny),
 • onkologie (chir. odstranění nádorů)
 • ušní a oční zákroky

Provádíme pravidelné preventivní prohlídky u geriatrických (starších) psů: z důvodu včasného odhalení onemocnění, které se zatím klinicky neprojevilo a včasného řešení zdravotních problémů – 1x ročně

 • od 7. roku u malých plemen psů
 • od 6. roku u středně velkých plemen
 • od 5. roku u velkých plemen

Vyšetření zahrnuje: biochemie krve, krevní obraz, biochemické vyšetření moči, EKG monitoring a další doplňková vyšetření dle klinického stavu zvířete.

Přístrojové vybavení našeho pracoviště:

 • Kontaktní teploměr – ThermoFlash – měřící tělesnou teplotu přiložením přístroje na neosrstěnou kůži (vyhneme se nepříjemnému zavádění teploměru do konečníku)
 • Fonendoskop – Littmann – špičkový elektronický měřič srdeční ozvy se záznamem frekvence, jehož záznam lze uložit a uchovávat na PC
 • RTG – rentgenový přístroj, kterým provádíme snímky k vyhodnocení DKK (dysplaze kyčelních kloubů), myelografii (kontrastní rentgen) apod.
 • EKG – elektrokardiograf, monitoring srdeční činnosti a vyhodnocení ve spolupráci se specialisty
 • USG – ultrasonograf – pro zjištění gravidity již 25. den po nakrytí, vyšetření orgánů (srdce, jater, žlučníku, močového měchýře, ledvin, prostaty, vaječníku, dělohy, nádoru na mléčné žláze apod.)
 • Gastroskop, Laringoskop – vyšetření jícnu a žaludku, krční krajiny, pro vyšetření dutiny ústní, hltanu a hrtanu, dýchací trubice apod. neinvazivní (nekrvavou) metodou
 • Zubní ultrazvuk – odstranění zubního kamene
 • Zubní vrtačka – zubní vrtačka a materiální vybavení pro stomatologické výkony korekce zubů, odstranění zubního kazu – plombování
 • Dýchací přístroj – Komesaroff – řízené dýchání – vysoce účinná anestezie (uspání při operativních zákrocích, po úrazových stavech apod.)
 • Analyzátor krevního obrazu – IDEXX – do pěti minut po odběru krve zjištění krevního obrazu (hematokrit, hemoglobin, počet bílých krvinek, krevní destičky apod.)
 • Biochemický analyzátor krve – VetTest 8008 – do deseti minut po odběru krve zjištění až 22 hodnot v krevním séru včetně enzymů (vápník, fosfor, hořčík, glukóza, AST, ALT, ALKP apod.). Přístroj je kalibrován na psy, kočky, exotická zvířata apod.
 • Biochemický analyzátor krve – VetScan – do patnácti minut analýza 20 biochemických ukazatelů včetně T4 – vyšetření štítné žlázy
 • Analyzátor moče – Clinitex – biochemická analýza moče (glukóza, bilirubin, ketonové látky, krev, PH, bílkovina, urobilinogen, nitráty, leukocyty)
 • Refraktometr – stanovení hustoty moče
 • Kardiomonitor – sledování srdeční činnosti při operativních zákrocích a monitoring u akutního pacienta
 • Mikroskop s videokamerou – provádění záznamu a archivace snímků pořízených mikroskopicky (dermatologické preparáty barvené DQ apod.)
 • Elektrokauter – Chiratom 400 – elektrokauter s bipolární pinzetou, stavění krvácení během operativních výkonů apod.
 • Digitální fotoaparát Sony – pořizování fotografických záznamů klinických nálezů a operativních zákroků
 • Digitální kamera Sony – pořizování záznamů při operacích, pořizování záznamů z odborných seminářů, záznam atypických behaviorálních projevů (chování) zvířat
 • Glukometr – pro okamžité zjištění hladiny glukózy v krvi
 • Vyhřívací podložky – pro hospitalizované pacienty a vakuová podložka pro stabilizaci pacienta

POZOR:

Naše specializace – dermatologie (kožní problémy u domácích zvířat) Kompletní dermatologické (kožní) vyšetření
– MVDr. František Špruček, Ph.D. absolvoval evropský specializační dermatologický kurz v rámci ESAVS v letech 1996-1999 a v letech 2002-2007 obhájil dizertační práci v oboru dermatologie a imunologie a získal titul doktor – (Ph.D.). Objednávka konzultace a protokolárního vyšetření po tel. 602 705 362

Další služby

 • Hospitalizace zvířat – před a po operačních zákrocích, dlouhodobá hospitalizace nemocničního typu u komplikovaných případů s intenzivní kontrolou zdravotního stavu 24 hodin denně, monitorování pacientů (videozáznam – kamera), poúrazová a předporodní hospitalizace apod.
 • Sledování kondice zvířat – obezita, stanovení optimální krmné dávky, pravidelné vážení a sledování zdravotního stavu
 • Právní poradna pro naše klienty – postup při zakoupení nového zvířete (vypracování kupní smlouvy), postup při právních sporech, jejichž součástí jsou zvířata, pomoc při vyhledávání útulků a hotelů pro psy
 • Návštěva u pacienta – pomoc pro starší občany, akutní stavy zvířat vyžadující okamžitý zákrok a všude tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení

2. Kosmetický salon

stříhání a kosmetické úpravy psů a koček (i nestandardních plemen)

 • kosmetická poradna s praktickou ukázkou
 • trimování, stříhání drápků, chloupků v meziprstí a vytrhávání chloupků v uších
 • koupání a přeprava psů na výstavu
 • poradenská služba – doporučení kosmetických přípravků i oblečků
 • objednávky po telefonu denně od 10 do 16 hod
 • u agresivních zvířat sedace pod kontrolou vet. lékaře
 • v případě zdravotních problémů, které se projeví (objeví během kosmetické úpravy) konzultace přímo s veterinárním lékařem (konzultace v rámci kosmetické úpravy zdarma)

3.Abonentní služba – Paušální platba za veterinární úkony

Co to je abonentní služba? Stálý zákazník (pacient), který je evidován – zdravotní karta v PC, může využít ročního paušálního předplatného I. až III. stupně za veterinární zákroky a akutní chirurgické úkony prováděné na naší klinice. Význam pro zákazníka spočívá v tom, že při dlouhodobé léčbě (hospitalizace), akutním chirurgickém ošetření při úrazech aj., je tento abonent zvýhodněn cenově podle stupně (I – III). Překročí-li se částka dle stupně pojištění za úkon, další náklady již majitel neplatí. Pokud za 1 rok nedojde k žádnému čerpání, bude prováděna redukce poplatku. Je to forma finančního zvýhodnění služeb za veterinární úkony v rámci naší kliniky
Podmínky pro slevy jsou následující:

 • I. stupeň ABONENCE – roční paušální poplatek je 1500 Kč, zahrnuje:
  • základní vyšetření – zdarma
  • specializované vyšetření (SONO, RTG, EKG apod.) – 50% sleva na každý úkon
  • úkony akutní chirurgické – 50% sleva do částky 5 000 Kč.
  • nevztahuje se na chronické a genetické vady zjištěné před pojištěním)
  • konzultace, poradna – zdarma
  • nezahrnuje vakcinaci, náklady na léky a materiál

  Nevyčerpá-li zákazník za 1 rok z uvedené částky více než 500 Kč, je poplatek na příští rok snížen o 300 Kč (příklad: 1. rok poplatek 1500 Kč-> čerpání 400 Kč-> 2. rok bude poplatek snížen o 300 Kč, tzn. na 1200 Kč). Překročí-li částka za provedený úkon 7000 Kč, další náklady za úkon majitel neplatí.

 • II. stupeň ABONENCE – roční paušální poplatek je 3000 Kč, zahrnuje:
  • veškeré úkony (SONO, RTG, EKG) – zdarma
  • vakcinace vzteklina – zdarma
  • akutní chirurgické úkony – 50% sleva do 10 000 Kč.
  • nevztahuje se na chronické a genetické vady zjištěné před pojištěním
  • nezahrnuje náklady na léky a materiál

  Nevyčerpá-li zákazník za 1 rok z uvedené částky více než 800 Kč, je poplatek na příští rok snížen o 500 Kč-> 2. rok bude poplatek 2500 Kč.

 • III. stupeň ABONENCE – roční paušální poplatek je 5000 Kč, zahrnuje:
  • veškeré akutní úkony i operace – zdarma do 10 000 Kč.
  • 50% sleva na speciální a komplikované operativní zákroky (splenektomie, tříštivá zlomenina, chronické zdravotní problémy apod.)
  • nevztahuje se na prokazatelné genetické vady zjištěné před pojištěním
  • vakcinace – vzteklina. – zdarma
  • nezahrnuje náklady na léky, materiál

  Nevyčerpá-li zákazník za 1 rok z uvedené částky více než 1000 Kč, je poplatek na příští rok snížen o 800 Kč-> 2. rok bude poplatek 4200 Kč.

Další podmínky je možné domluvit při osobním jednání !

MVDr. M. František ŠPRUČEK, PhD., MBA