Odbornost

Disertační práce: Dermatologie psů – Pyodermie

Text ke stažení ZDE (5,6 MB).

Seznam publikací a přednášek

 

Impaktované časopisy:

 

 1. KRÁLÍK, J., ROZHOLD, O., ŠPRUČEK, F. Morphological changes in skeletal muscle after long. term. elektrostimulation. Acta Univ. Palacki Olomouc, Far. Med., 1990, 130: 86 – 99.
 2. KRÁLÍK, J., MYSLIVEČEK, M., NEZVAL, Č., DUŠEK, J., ŠPRUČEK, F., GROSMANOVÁ, T., HOBZA, A. The experimental contribution to the study of the portal circulation by means of dynamic hepatobiliary scintigraphy. Acta Univ. Palacki Olomouc, Far. Med., 1990, 126:275 – 285.
 3. HAMALOVÁ, J., ROZHOLD, O., PETŘÍKOVÁ, A., ŠPRUČEK, F. Akontribucion to the problem of atypical polymyosihs in children. Acta Univ. Palacki Olomouc, Far. Med., 1991, 131: 251 – 256.
 4. STAROSTA, M., ČERNÁ, H., ŠPRUČEK, F., LICHNOVSKÝ, V. Preparace měkkých tkání. Nel: YAP laserem. Čes. Stomat., 1999, 3: 94 – 100.
 5. ŠPRUČEK, F., TOMAN, M., FALDYNA, M., SVOBODA, M. Immunological Indicators in Dogs Affected by Deep Pyoderma. Acta Vet. Brno., 2007, 76: 283 – 290.
 6. ŠPRUČEK, F., SVOBODA, M., TOMAN, M., FALDYNA, M., ŠPRUČEK, F.jr. Therapy of canine deep pyoderma with cephalexin and immunomodulatory. Acta Vet. Brno., 2007, 76: 469 – 474.

 

Zpracovává se:

 

 1. ŠPRUČEK, F., FALDYNA, M., TOMAN, M., SVOBODA, M. ŠPRUČEK, F. ml. Dynamika imunitní odpovědi u psů s  rekurentní hlubokou pyodermií během terapie.
 2.  ŠPRUČEK, F., TOMAN, M FALDYNA, M., SVOBODA, ŠPRUČEK, F. ml. Atypická imunitní odpověď u psů s klinickými příznaky rekurentní hluboké pyodermií během terapie-kazuistika.

 

 

Souhrn přednášek, prezentací a prací v neimpaktovaných časopisech:

 

 1. ŠPRUČEK, F., PLÁŠIL, J., JELÍNKOVÁ, J. Některé biochemické a klinické hodnoty u kuřat při interakci dusitanu sodného se Sulfadimidinem a fenobarbitalem. Výzkumný úkol č. VI-5-4/209, na VŠV, Brno, 1981.
 2. ŠPRUČEK, F., PLÁŠIL, J., JELÍNKOVÁ, ouJ. Interakce hydrokortizonu a sulfonamidu u myší dvou věkových skupin. Výzkumný úkol č. 8. V-5-4/10, Brno, 1982.
 3. ŠPRUČEK, F., PLÁŠIL, J., JELÍNKOVÁ, J. Interakce hydrokortizonu, diazepamu, sulfadimidinu u dospělých myší obou pohlaví. Výzkumný úkol č. VI-5-4/11, Brno, 1983
 4. ŠPRUČEK, F. Morfologické změny v příčně pruhovaném svalu po dlouhodobé stimulaci (Přednáška XIV. Petřivalského chirurgický den Olomouc, 27. 9. 1990).
 5. KRÁLÍK, J., MYSLIVEČEK, M., NEZVAL, Č., DUŠEK, J., ŠPRUČEK, F., GROSMANOVÁ, T., HOBZA, A. Experimentální příspěvek ke sledování portální cirkulace pomocí dynamické hepatobilirání scintigrafie (Poster XIV. Petřivalského chirurgický den, Olomouc, 27. 9. 1990).
 6. ROZHOLD, O., NÁDVORNÍK, P., ŠPRUČEK, F. Histopathological evidence of imunological and pseudoimunological reactions by transpalation of embryonic and foetal nervous tissue in experimental conditions. Přednáška Neurologické dny Košice, 1991.
 7. HRUBANOVÁ, V., JEZDINSKÝ, J., KVAPILOVÁ, P., ŠPRUČEK, F. Vliv inhibitorů ACE na nocicepční reakci u několika modelů experimentálních zánětů. Přednáška Neurologické dny Košice, 1991.
 8. OPAVSKÝ, J., HRUBANOVÁ, V., KVAPILOVÁ, P., ŠPRUČEK, F. Vliv antidepresiv a jejich kombinace s analgetiky na experimentální nocicepční reakce u krys. (Poster XII. farmakologické dni, Martin, 11 – 13. 9. 1991.
 9. ŠPRUČEK, F. Fytochemické studium Colchicum kotschyi. Diplomová práce, Brno, 1990.
 10. ŠPRUČEK, F. JEZDINSKÝ, J., KVAPILOVÁ, P. Spoluřešitel jedenácti výzkumných prací v rámci preklinické testace léků na kožní dráždivost, rekce na spojivky a sliznice u laboratorních zvířat ve spolupráci s n. p. Galena Opava, 1989 – 1992.
 11. ŠPRUČEK, F. Management a prodej veterinárních praxí. Časopis komory veterinárních lékařů ČR, 2003, č. 4, s. 9 – 13.
 12. ŠPRUČEK, F. Management ve veterinární praxi. Časopis komory veterinárních lékařů ČR, 2003, č. 10, s. 11 – 12.
 13. ŠPRUČEK, F. K prodeji veterinární praxe – daňový pohled II. část. Zvěrokruh 2004, č. 4, s. 8 – 14.
 14. ŠPRUČEK, F. Máte zaměstnance? Zvěrokruh 2004, č. 6, s. 7 – 8.
 15. ŠPRUČEK, F. Návrh mezinárodní číselné klasifikace nemocí ve veterinární medicíně. Zvěrokruh 2004, č. 9, s. 7 – 8.
 16. ŠPRUČEK, F. Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii. Dizertační práce 2002 – 2007.
 17. ŠPRUČEK, F., TICHÝ, F., SVOBODA, M. Diagnóza seminomu varlete a karcinomu v močovém měchýři u kokršpaněla s kožními změnami. Veterinární klinika Brno, 2007, 4(5): 143 –148.
 18. ŠPRUČEK, F. Generační výměna – malá zvířata (Přednáška XVIII. sněmu KVL ČR, Tábor, 12. 9. 2009).
 19. ŠPRUČEK, F. Management a prodej veterinární praxe (Přednáška XVI. sněmu KVL ČR, Přerov, 20. 10. 2007).
 20. ŠPRUČEK, F., SVOBODA, M., TOMAN, M., FALDYNA, M., BALVANOVÁ, J. ŠPRUČEK, F. ml. Sledování imunologické odpovědi u recidivující hluboké pyodermie psů – kasuistiky. Veterinářství Brno., 2007, 57(10): 615 – 621.
 21. ŠPRUČEK, F., KOLÁČKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, P. Infuzní terapie u psů s metabolickou acidózou a nutnost elektrolytové korekce draslíkem (Poster XVII. výroční konference ČAVLMZ, sborník Chyby a omyly v malé praxi, str. 207, Hradec Králové, 24. – 25. října 2009).
 22. ŠPRUČEK, F., KOLÁČKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, P. Přežívání fen s četnějšími novotvary mléčné žlázy po nodulektomii a bilaterální mastektomii (Poster XVIII. výroční konference ČAVLMZ, sborník Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, str 115, Hradec Králové, 9. – 10. října 2010).
 23. ŠPRUČEK, F. Výživa psů (Přednáška pro chovatelskou a kynologickou veřejnost, Havlíčkův Brod, 27. 2. 2010).
 24. ŠPRUČEK, F. Management a prodej veterinární praxe (Přednáška na společném zasedání veterinárních lékařů OS KVL Plzeň-město, Třemošná, 1. 4. 2010).
 25. ŠPRUČEK, F. Klinický výzkum účinku Colafit 4 MAX forte u psů s pohybovými potížemi v období 2009–2010. (Závěrečná zpráva – obhajoba, DACOM Pharma, s. r. o., Kyjov, 20. 1. 2010).
 26. ŠPRUČEK, F. Víš, čím krmíš svého psa? (Přednáška pro chovatelskou a kynologickou veřejnost, Zlín, 11. 6. 2011).
 27. ŠRUČEK, F., KOLÁČKOVÁ, M., Sex hormonální dermatózy u psů: samčí feminizační syndrom (Poster XIX. Výroční konference ČAVLMZ, Sborník Endokrinologie – to, co opravdu musíte znát!, str. 139, Hradec Králové, 8. – 9. 10. 2011)
 28. ŠPRUČEK, F. Cytologické vyšetření jako pomocná metoda v ddg. Etiopatogeneze symptomu akutní diarrhoea (Poster XX.výroční konference ČAVLMZ, Sborník Kaudální abdomen z pohledu internisty, str. 128, Hradec Králové, 13.– 14.10.2012).
 29. ŠPRUČEK F. Interpretace laboratorních výsledků krevních vzorů v klinické praxi (Přednáška Šumperk 17. 11. 2012)
 30. ŠPRUČEK F. Je výživa psů v souladu s fyziologií trávení (Přednáška firmy PHRAMED, s.r.o., Odry, 15. 3. 2013).
 31. ŠPRUČEK, F., ŠPRUČEK, F. jr. The case of diabetic ketoacidosis in cat: Therapeutic caveats  (Poster 31st. World Veterinary Congress Prague, 17. – 20. Septembe 2013).
 32. ŠPRUČEK, F. Analýza strategického managementu Veterinární kliniky Špruček, s.r.o., a jeho cíle. (Diplomová práce – CEMI  Praha, 7. 8. 2015).
 33. ŠPRUČEK, F. Nebezpečí při infuzní terapii u psů (Přednáška firmy PHRAMED, s.r.o., Odry, 25. 11. 2016).
 34. ŠPRUČEK, F. Pruritický pacient – současné možnosti v diagnostice a terapii (Přednáška firmy PHRAMED, s.r.o., Odry, 25. 11. 2016).

 

 

 

Postgraduální vzdělávání v zahraničí a účast na mezinárodních kongresech:

 

 1. 20. 9. – 30. 10. 1992 – I. Stáž na Veterinary Small Animal Clinic, specializace v oboru dermatologie psů a koček, Toronto (Kanada)
 2. 1. 5. – 20. 7. 1996 – II. Stáž na Veterinary Small Animal Clinic, specializace v oboru dermatologie psů a koček, Toronto (Kanada)
 3. 1997 Certificate of attendance – European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) – Veterinary dermatology, 1998 Pulawy (Polsko)
 4. 1998 Certificate of attendance – European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) – Veterinary dermatology, 1998 Pulawy (Polsko),
 5. 1999 Certificate of attendance – European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) – Veterinary dermatology Bojnice (Slovenská republika),
 6. 10. – 12. 8. 1998 – Certificate of attendance – Zevní skeletní fixace a biologická léčba fraktur, Veterinary dermatology, Bojnice (Slovenská republika)
 7. 8. – 11. 8. 2001 – Certificate of attendance. 25th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association, Veterinary dermatology, Vancouver (Kanada)
 8. 25. – 29. 9. 2002 – Certificate of attendance – the 27th World Veterinary Congress, Veterinary dermatology, Tunis (Tunis)
 9. 3. 3. – 4. 4 2003 – Certificate of enrolment – Course 28 Lessons per week, Richard langure College, Bournemouth (England)
 10. 24. – 27. 10. 2003 – Certificate of attendance – the 28th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association, Veterinary dermatology, Bangkok (Thajsko)
 11. 9. 10. 2004 – Certificate of attendance – the 29th WSAVA / FECAVA / HVMS World Small Animal Veterinary Congress, Veterinary dermatology Rhodos (Řecko)
 12. 16. – 20. 7. 2005 – Certificate of attendance – the 28th World Veterinary Congress, Veterinary dermatology, Minneapolis (USA)
 13. 17. – 20. 10. 2005 – Certificate of attendance – the 7th international companion animal welfeare conference, Veterinary dermatology, Dubrovník (Chorvatsko)

 

Postgraduální vzdělávání:

 

 1. 19. 6. 1987 – Osvědčení – Kurz pro vysokoškolské pracovníky v oboru parazitologie ÚSVÚ a SVÚ, Pardubice, Česká republika
 2. 30. 3. 1989 – Osvědčení – Atestace I. stupně, Brno, Česká republika
 3. 5. 4. 1995 – Osvědčení o způsobilosti podle §17 zák. č. 246/2992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
 4. 4. 4. 1997 – Certificate of attendance – Analgetika u koní a psů, Hradec Králové, Česká republika
 5. 6. 7. 1997 – Certificate of attendance – Management ve veterinární praxi, Brno, Česká republika
 6. 6. 6. 1999 – Certificate of attendance – Dysplazie kyčelního kloubu u psů – nové trendy v diagnostice a terapii, Brno, Česká republika
 7. 29. 9. 1996 – Certificate of attendance – European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) – Veterinary dermatology, Brno, Česká republika
 8. 6. 7. 1997 – Certificate of attendance – Vliv výživy na zdravotní stav psa a kočky, Brno, Česká republika
 9. 10. – 12. 8.1998 – Certificate of attendance – Kurz zevní skeletní fixace, Bojnice, SK
 10. 16. – 17. 10. 1999 –  Certificate of attendance- Neodkladný pacient, Brno, Česká republika
 11. 4. 3. 2000 – Certificate of attendance – Vybrané kapitoly z oftalmologie psa a kočky, Brno, Česká republika
 12. 17. 3. 2000 – Certificate of attendance – Dylatace a torze žaludku u psa, Zlín, Česká republika
 13. 8. 4.2000 – Certificate of attendance – Neonatologický a pediatrický pacient, Hradec králové, Česká republika.
 14. 21. – 22. 10. 2000 – Certificate of attendance – Nemoci stárnoucích a starých zvířat, Brno, Česká republika
 15. 3. 2001 – Certificate of attendance – Nemoci páteře u psa, Zlín, Česká republika
 16. 17. – 18. 11. 2001 – Certificate of attendance – the IXth conference of the CSAVA Nemoci kloubů, Hradec Králové, Česká republika
 17. 8. 12. 2001 – Certificate of attendance – Bolest a její vliv na zdraví pacienta, Praha, Česká republika
 18. 8. 9. 2002 – Certificate of attendance – Rehabilitace a fyzikální terapie u psů, Veterinary
 19. 2. – 3. 11. 2002 – Certificate of attendance – 10. Výroční konference ČAVLMZ Nemoci koček, Hradec Králové, Česká republika.
 20. 3. 11. 2002 – Certificate of attendance – the Xth conference of the CSAVA Nemoci koček, Hradec Králové, Česká republika.
 21. 9. 10. 2003 – Certificate of attendance – Dlahování končetin, závěsy, bandáže a rehabilitace, Hradec Králové, Česká republika
 22. 15. – 16. 11. 2003 – Certificate of attendance – Gynekologie a porodnictví, Hradec Králové, Česká republika
 23. 26. – 28. 3. 2004 – Certificate of attendance – Chirurgie kolenního kloubu psa, Zlín, Česká republika
 24. 23. – 24. 10. 2004 – Certificate of attendance – the 12th CSAVA Conference, Praha, Česká republika
 25. 29. 5. 2006 – Certificate of attendance – Pruritus u psa a u koček, Praha, Česká republika Česká republika
 26. 4. 6. 2006 – Certificate of attendance – Ear and skin disorders and their treatment in dogs and cats, Třešť, Česká republika.
 27. 12. – 14. 10. 2006 – Certificate of attendance – the 31st WSAVA, 12th FECAVA, 14th CSAVA World Small Animal Veterinary Congress, Praha, Česká republika.
 28. 3. 12. 2006 – Certificate of attendance – Dermatologický seminář, Brno, Česká republika.
 29. 20. 4. 2007 – Diplom VD070010 – Studium v doktorském studijním programu Veterinární lékařství – Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii, kód P4301, udělení titulu Doktor (Ph.D.), Brno, Česká republika
 30. 14. 5. 2007 – Certificate of attendance – Clinical Nutrition proven To Help Extend Life, Praha, Česká republika.
 31. 17. 11. 2007 – Certificate of attendance – I. mezinárodní dermatologický kongres, Česká republika.
 32. 23. 2.2008 – Certificate of attendance – Péče o geriatrického pacienta- pes a kočka, Brno, Česká republika.
 33. 26. 4. – 27. 4.2008 – Certificate of attendance- Mezinárodní cytologický kongres, Brno, Česká republika.
 34. 5. 5. 2009 – Certificate of attendance – Obezita, GIT potíže u psů a koček, nutrigenomika, Brno, Česká republika.
 35. 18. 4. 2009 – Certificate of attendance – Vyšetření oka psa a kočky (praktický kurz), Zlín, Česká republika.
 36. 24. – 25. 10. 2009 – Certificate of attendance – the 17th ČAVLMZ. Chyby a omyly v malé praxi, Hradec Králové, Česká republika.
 37. 5. 6. 2010 – Certificate of attendance- Management výživy ve veterinární praxi, Brno, Česká republika.
 38. 9. – 10. 10. 2010 – Certificate of attendance – the 18th ČAVLMZ. Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, Hradec Králové, Česká republika.
 39. 11. 5. 2011 – Certificate of attendance – Infekční onemocnění přenášené klíšťaty, Praha, Česká republika
 40. 17. 5. 2011 – Certificate of attendance – Fyziologická regulační medicína ve veterinární medicíně, Brno, Česká republika.
 41. 8. – 9. 2011 – Certificate of attendance – the 19th ČAVLMZ. Endokrinologie, to co musíte znát, Hradec Králové, Česká republika.
 42. 26. 11. 2011 – Certificate of attendance – Management veterinární praxe v čase ekonomické deprese a sociálních sítí, Brno, Česká republika
 43. 13. – 14. 10. 2012 – Certificate of attendance – Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga, Hradec Králové, Česká republika.
 44. 5. – 6. 10. 2013 – Certificate of attendance – Problémové chování psů – vznik a příčiny, Praha, Česká republika.
 45. 17. 10. 2013 – Certificate of attendance – Dermatologický seminář, Olomouc, Česká republika.
 46. 1. 1. 2014 – Certificate of attendance – Splnění podmínek kontinuálního vzdělávání KVL ČR (platnost do 31. 12. 2016), Brno, Česká republika
 47. 10. 6. 2014 – Certificate of attendance – Alergický psí pacient, seminář Cymedika, Olomouc, Česká republika.
 48. 3. 9. 2014 – Certificate of attendance – Ortopedická workshop, Zlín, Česká republika
 49. 1. 4. – 12. 1. 2014 – Certificate of attendance – Kurz klinické patologie, Brno, Česká republika.