Projekt „Záruky pro mladé v Olomouckém kraji“

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008

Společensky účelné pracovní místo vyhrazené ve společnosti Veterinární klinika Špruček je podporováno v rámci projektu „Záruky pro mladé v Olomouckém kraji“.