Nabídka stáže/práce pro absolventy/studenty VFU Brno

Touto cestou oslovuji studenty posledního ročníku VFU Brno s možností stáže na naší klinice v Olomouci a zúčastnit se projektu – Stáže s cestou pro mladé.

Praxe pro studenty probíhá přímo na klinice pod vedením zkušených vet. lékařů. Kurz je zdarma a studenti si díky němu vylepší své dovednosti v oblasti odborného přístupu k pacientovi, komunikace, stress managementu, time managementu a práce s informacemi.

Další výhody pro studenty:

Certifikát, dokazující absolvování vzdělávacího kurzu.

Můžete zažít život v jiném městě! Proplácíme cestovné i ubytování.

Možnost získat nabídku stálého zaměstnání.

Pokud máte zájem, volejte na tel. 602 705 362, e-mail: sprucek@email.cz,

MVDr. František Melichar Špruček, Ph.D., MBA