Nabídka stáže/práce pro absolventy/studenty VFU Brno

Touto cestou oslovuji studenty posledního ročníku VFU Brno s možností stáže na naší klinice v Olomouci. Pokud máte zájem,
volejte na tel. 702 048 944, e-mail: sprucek@email.cz, MVDr. František Melichar Špruček, Ph.D., MBA.